Kooperatywa Armatorów

Kooperatywa Armatorów to organizacja której celem jest kontynuowanie tradycji żeglarskiej i motorowodnej armatorów-rezydentów Przystani Jachtowej HOM-Szczecin oraz wspieranie działań organizacji i podmiotów zainteresowanych szkoleniem żeglarskim dzieci i młodzieży.

Floating Garden

Szczecin 2050

O nas

Wspieramy aktywność społeczną seniorów, propagujemy upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Finansowo wspomagamy działalność organizacji społecznych związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzieży szczególnie związanej z szkoleniem żeglarskim.

Przy naszej Przystani Jachtowej HOM Szczecin działa "AKADEMIA ŻEGLARSTWA KAPITANA KIJUSIA"
"AKADEMIA ŻEGLARSTWA KAPITANA KIJUSIA" jest następcą Harcerskiej Szkółki Żeglarskiej im.kpt.Ludomira Mączki HOM Szczecin.

Z uwagi na to że Przystań Jachtowa zlokalizowana jest na obszarze objętym ochroną Natur 2000- zaagażowaliśmy się w ochronę środowiska w tym ochronę wód jeziora Dąbie, rekultywację i rewitalizację terenów zalewowych.

Przystań Jachtowa

HOM Szczecin

Zatoka Pływających Agaw

wyjątkowe miejsce