Gra w bule

Wkrótce budujemy w HOMie bulodrom, warto poczytać o zasadach.
Gramy na pozbawionym trawy placu (zwanym bulodromem), np. na utwardzonym drobnym żwirku lub twardej ziemi. Bulodrom musi mieć odpowiednie wymiary (min. 12 x 3 m). Gra polega na rzucaniu z wyznaczonego miejsca metalowymi kulami (tzw. bulami; od francuskiego słowa boule – kula) o średnicy od 70,5 do 80 mm i ciężarze 650–800 g. w kierunku małej drewnianej lub plastikowej kulki o średnicy 30 mm, nazywanej po francusku cochonnet, co znaczy „prosiaczek”.W Polsce częściej mówi się jednak „świnka”.

Partię rozgrywa się w jednym z trzech możliwych składów:

single – jeden zawodnik gra przeciwko drugiemu, każdy ma po 3 bule;
dublety – grają przeciwko sobie 2 dwuosobowe zespoły, każdy gracz ma 3 bule;
triplety – grają przeciwko sobie 2 trzyosobowe zespoły, każdy gracz ma 2 bule.

Każda partia składa się z kilku rozgrywek. Rozgrywka zaczyna się od wyrzucenia świnki, a kończy wyrzuceniem przez graczy ostatniej kuli. Rozpoczynający zespół wybiera się przez rzut monetą. Jeden z zawodników rysuje na ziemi okrąg o średnicy ok. 50 cm, z którego zawodnicy będą rzucać kulami, a następnie wyrzuca świnkę i pierwszą bulę. Obie stopy rzucającego zawodnika muszą znajdować się w okręgu do czasu aż rzucana kula zatrzyma się. W danej rozgrywce każdy gracz stara się umieścić swoją bulę jak najbliżej świnki lub wybić punktujące (stojące najbliżej świnki) bule przeciwnika. Rzuca zawsze zawodnik drużyny, której kula aktualnie nie punktuje (nie znajduje się najbliżej świnki). Po wyrzuceniu wszystkich kul gracze podliczają punkty: zdobywa je tylko zwycięzca rozgrywki (którego kula stoi najbliżej świnki), który otrzymuje punkt za każdą bulę umieszczoną bliżej świnki niż najbliższa śwince kula przeciwnika (najniższy możliwy wynik rozgrywki to 1 punkt, najwyższy w przypadku gry drużynowej – 6 punktów, przy singlach – 3 punkty. Zwycięzca rysuje nowy okrąg w miejscu, gdzie leżała świnka, po czym rozpoczyna następną rozgrywkę. Partię wygrywa osoba bądź zespół, który osiągnie jako pierwszy 13 punktów.