Kapitan Kijuś

Kpt.”Kijuś”
e-mail: wrkkijus@wp.pl

Władysław Roman Kijowski  – emerytowany  policjant, harcmistrz, kapitan jachtowy-patent Nr 271/PZŻ, kapitan motorowodny- patent Nr 198/PZMiNW, w środowisku żeglarskim znany jako ” Kijuś ”. Od 1978 roku związany z Pomorzem Zachodnim na które przeniósł się z Pogórza Sudeckiego. W latach 1978-1984 mieszkał w Mrzeżynie, od 1984 do 2009  roku mieszkał w Stargardzie , obecnie w Grzędzicach. Od 1964 roku jest czynnym członkiem ZHP , przeszedł wszystkie stopnie harcerskie .Zobowiązanie instruktorskie złożył w 1974 roku, a w 1979 otrzymał stopień Harcmistrza. Był drużynowym w 107 DH przy Komendzie Hufca Lubań Śląski ( 1972-1975), instruktorem Klubu Żeglarskiego Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni (1974-1977), instruktorem kulturalno-oświatowym Komendy Hufca Lubań Śląski ( 1975-1977),instruktorem Harcerskiego Klubu Wodnego w Jeleniej Górze (1977-1978), przewodniczącym Wojskowego Kręgu Instruktorskiego w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej Jelenia Góra ( 1976-1978), kierownikiem referatu harcerskiej służby informacyjnej Komendy Hufca Lubań Śląski (1977-1979), instruktorem HOM Kołobrzeg (1979-1981), przewodniczącym Wojskowego Kręgu Instruktorskiego przy Jednostce Wojskowej w Rogowie ( 1979-1984), drużynowym II Harcerskiej Drużyny Wodnej im. Władysława Wagnera przy szkole podstawowej w Mrzeżynie i instruktorem Komendy Hufca Trzebiatów (1982-1985).Od 1982 jest instruktorem HOM Szczecin ,gdzie był komandorem rejsów szkoleniowo- stażowych , oboźnym   i KWŻ-etem na obozach żeglarskich ( 1983-1988). W 2007 roku został członkiem Komendy Ośrodka, pełnił funkcję Kierownika Wyszkolenia Żeglarskiego HOM 2007- 2008 oraz  2011-2018 .  Dzięki jego działalności HOM Szczecin wrócił do swoich harcerskich korzeni. W latach 2007 do 2008 był członkiem Zarządu i Przewodniczącym Okręgowej Komisji Technicznej Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Od 2011do 2018  roku był drużynowym 55 Harcerskiej Drużyny Wodnej im. kpt. Ludomira Mączki Komendy Hufca ZHP Szczecin Dąbie. Od 2011 do 2018 roku prowadził Harcerską Szkółkę Żeglarską im. kpt. Ludomira Mączki w Harcerskim Ośrodku Morskim  w Szczecinie. W grudniu 2018 roku założył „AKADEMIĘ ŻEGLARSKĄ KAPITANA KIJUSIA”, która jest kontynuacją Harcerskiej Szkółki Żeglarskiej im kpt. Ludomira Mączki. Od stycznia 2019 roku jest członkiem zarządu Kooperatywy Armatorów HOM Szczecin.

Żeglarstwo uprawia od udziału w „Operacji Żagiel Gdynia 1974 „. Związany głównie z żeglarstwem harcerskim. W latach  1974 do 1977 należał do klubu żeglarskiego CWM Gdynia, następnie  do Harcerskiego Klubu Wodnego Jelenia Góra ( 1977-1978), HOM Kołobrzeg ( 1979-1981) , od 1982 roku jest członkiem HOM Szczecin. Wychował kilka pokoleń żeglarzy-harcerzy. Po raz pierwszy wypłynął na pełne morze w 1984 roku na jachcie „Totem” dowodzonym przez kpt. Rogera Śliwińskiego, pełniąc funkcję pierwszego oficera. Wielokrotnie brał udział w regatach. W 1987 roku uczestniczył  wraz z harcerzami z HOM Szczecin w regatach  „Polskie Żagle” na trasie Kołobrzeg-Ustka. Z  kpt. Jerzym Kisielewskim na s/y „Dar Szczecina” zajął I miejsce w grupie jachtów do 150 m2 żagla. Szczególnie pamięta rejs z 1991 roku , gdzie z kpt. Ludomirem Mączką na jachcie „Czaplaa” popłynął na wyspę Christianso. Odbył wiele rejsów po  Morzu Północnym, Irlandzkim, Celtyckim, kanale La Manche oraz  Atlantyku, gdzie prowadził rejsy czarterowe. Dopłynął do portów Danii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, Niemiec , Holandii, Belgii, Francji, Walii , Irlandii, Szkocji i Anglii.
 Pływał min. na jachtach:  ”Zawiszak” ,”Rudy II”, „Sikorek II”, „Amar”, „Zamonit”, „Biedronek”, „Totem”, „Dar Szczecina”, „Zawisza Czarny”, „Dar Młodzieży”, „Alexander von Humboldt”,” Czaplaa”, „Fryderyk Chopin”, ”Karfi”, „Tytan”, „Greif  von Ueckermunde”, „Rafaella”, „Hajduk”. Na jachcie „Hajduk” powadził rejsy szczecińskiego programu edukacji morskiej. Wielokrotnie pływał jako oficer na s/y „Zawisza Czarny”. Podczas wakacji był komandorem rejsów i wędrownych obozów żeglarskich po Zalewie Szczecińskim, w których uczestniczyli  wychowankowie szkółki i 55 WDH im. kpt. Ludomira Mączki. Prowadzi rejsy szkoleniowo- stażowe po morzu Bałtyckim dla swoich wychowanków na własnym jachcie s/y „KRANICH” POL5438.

Wręczenie Honorowej Odznaki „Zasłużony dla Żeglarstwa Polskiego”

Przepłynął ponad 36 tys. Mm. Oprócz  żeglarstwa uprawia turystykę  górską, fotografuje, komponuje i śpiewa piosenki o morzu,  górach i poezję śpiewaną. Jest autorem wielu piosenek żeglarskich.
Jego osiągnięcia zostały opisane w „Leksykonie Żeglarstwa i Sportów Wodnych Pomorza Zachodniego” Tom I,  autorstwa Piotra Owczarskiego. Wielokrotnie wyróżniany odznaczeniami resortowymi WP i MSWiA. Za działalność harcerską odznaczony Srebrnym Krzyżem za Zasługi dla ZHP. Za działalność żeglarską wyróżniony Honorową odznaką Zasłużony dla Żeglarstwa Szczecińskiego i Honorową Odznaką Zasłużony da Żeglarstwa Polskiego.

e-mail: wrkkijus@wp.pl