HOM Szczecin – O nas

O nas

Kooperatywa Armatorów w ramach swojej działalności zaangażowała się w budowanie kapitału społecznego, wzrostu zaufania między ludźmi oraz pobudzania aktywności społecznej.

Wspieramy aktywność społeczną seniorów, propagujemy upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Finansowo wspomagamy działalność organizacji społecznych związanych z działalnością edukacyjną i wychowawczą dzieci i młodzieży szczególnie związanej z szkoleniem żeglarskim.

Przy naszej Przystani Jachtowej działa „AKADEMIA ŻEGLARSTWA KAPITANA KIJUSIA”.
„AKADEMIA ŻEGLARSTWA KAPITANA KIJUSIA”  jest następcą Harcerskiej Szkółki Żeglarskiej im.kpt.Ludomira Mączki HOM Szczecin.

Z uwagi na to że Przystań Jachtowa zlokalizowana jest na obszarze objętym ochroną Natura 2000 – zaangażowaliśmy się w ochronę środowiska w tym ochronę wód jeziora Dąbie, rekultywację i rewitalizację terenów zalewowych.